ทวิดา รองผู้ว่าฯกทม.เตรียมพิมพ์เขียวตึกใส่ลงแผนที่จุดเสี่ยง

ทวิดา รองผู้ว่าฯกทม.เตรียมพิมพ์เขียวตึกใส่ลงแผนที่จุดเสี่ยง

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่างแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแนวทางการใช้คู่มือ เมื่อเวลา 12.15 น. วันที่ 18 ตุลาคม ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

ผศ.ดร.ทวิดา กล่าวถึงการทำแผนที่จุดเสี่ยงของกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Risk Map ว่า เป็นหนึ่งในนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือประชาชนเข้าถึงได้ เพื่อที่จะดูจุดไหนเป็นจุดที่จะมีความเสี่ยง

ยกตัวอย่างเช่น กทม.มีข้อมูลพิมพ์เขียวโครงสร้างอาคารสาธารณะหลายอาคาร ถ้าข้อมูลพิมพ์เขียวดิจิทัลสามารถอยู่ในแผนที่จุดเสี่ยง เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือคนที่เข้าพื้นที่ไปบริหารจัดการ สามารถเปิดดูบนโทรศัพท์ได้ จะมีความปลอดภัยมากขึ้น

ทวิดา รองผู้ว่าฯกทม.เตรียมพิมพ์เขียวตึกใส่ลงแผนที่จุดเสี่ยง

ผศ.ดร.ทวิดากล่าวว่า นอกจากนี้ในแผนที่จุดเสี่ยง จะมีการรวบรวมจุดตั้งถังดับเพลิงสีแดง ซึ่ง กทม.ได้เก็บข้อมูลในสถานประกอบการแล้ว ซึ่งในเดือนหน้า จะให้อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง และเก็บข้อมูลจุดติดตั้งถังดับเพลิงสีแดงในชุมชน

รวมถึงการติดคิวอาร์โค้ดที่ถังดับเพลิงสีแดง เพื่อที่สามารถรับส่งข้อมูลการบำรุงรักษาได้ รวมถึงให้แสดงที่ตั้งเครื่องสูบน้ำอยู่ขึ้นบนแผนที่ เพื่อที่จะบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมได้ง่าย ขึ้น

“แผนที่จุดเสี่ยงของกรุงเทพฯ จะเป็นส่วนหนึ่งของ One Map ที่ทุกหน่วยงานจะใช้แผนที่เดียวกันหมด แสดงข้อมูลออกมาซ้อนๆ กัน ซึ่งมีข้อมูลจาก รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ กทม. ที่ดูแลจุดน้ำท่วม จุดอุบัติเหตุ ส่วนอาจารย์ดูเรื่องสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ก็จะมีข้อมูลสารเคมี ข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ รวมถึงได้ร่วมมือทั้งเทศกิจและตำรวจ รวบรวมข้อมูลกล้อง CCTV จุดอาชญากรรม ซึ่งอยากให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้” ผศ.ดร.ทวิดากล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ cabaretjazz.com

 

ufa slot

Releated